Kosten en baten

Toepassing van drievoudig glas met geïsoleerde kozijnen leidt tot een lager energiegebruik. Een verlaging van de U-waarde met 0,1 leidt per vierkante meter glas tot een besparing van circa 1 m³ aardgas per jaar. De kostenreductie is uiteraard afhankelijk van tal van factoren. Men schat dat de meerprijs van drievoudig glas (ten opzichte van HR++glas) in nieuwbouwwoningen een terugverdientijd kent van 10 tot 20 jaar. Indicatie van meerkosten per m² t.o.v. basis dubbelglas is ongeveer € 25,-. Wanneer gekozen wordt voor kryptonvulling met speciale afstandshouders moet gedacht worden aan een meerprijs van ongeveer € 115,-. Prijzen zijn afhankelijk van hoeveelheden, afmetingen en aantallen. De kosten van drievoudig glas, kozijnen en bijkomende kosten voor montage en plaatsing zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de schaalgrootte van een project en de toeslagen die leveranciers in rekening brengen. De toepassing van een afwijkende afstandhouder met een lagere Psi-waarde kan
€ 5,- per strekkende meter, per spouw extra kosten. Naast deze kosten moet rekening gehouden worden met aanvullende kosten voor verplichte tilhulpen bij montage.